1. Alaptétel: VAN a Föld népeinek egy ősi rendszere - és rendje. 

Ébredő népek, törzsek:
elsőként az őshonos, MAG-tudatú, természet-, kozmosz- és önazonos népek, törzsek és közösségek ébrednek fel

„Csak” a közeliek, a teljesség igénye nélkül…:

EURÓPA:
- székely - csángó [hun/magyar]
- ruszin [rusz/viking/varég, hun]
- moldáv [kun = fekete hun]
- lengyel [szarmata/szkíta/hun] (Szarmata = Sar Mada/Szári Méd/Magya)
- horvát [fehér hun]
- bolgár [hun]
- ukrán [szarmata/szkíta/hun]
- orosz, belorusz [szkíta/szarmata/hun] (területén sok nép és törzs, nagyobb munka részletesen levezetni)
- Észak-Kaukázus [alán/szkíta/hun] (csecsen, ingus/galga, adigék, avar, balkár, kabard, karacsáj, oszét/jász...)
- Dél-Kaukázus [alán/szkíta/hun/pártus/méd] (örmény, grúz, azeri)
- baszk
- katAlán
- ír, skót, wales [kelta/szkíta]

ÁZSIA:
- palesztin egy része [filiszteus/jász/hun-magyar]
- szír egy része [arámi/szkíta]
- Jemen egy része [sába - fekete kusita]
- Irak [vegyes terület]
- Irán [vegyes terület]
- kazak [hun]
- üzbég [pártus/hun]
- türkmén [pártus/hun]
- tádzsik [pártus/hun]
- kurd [méd/jazidi/jász/pártus/fekete hun]
- khorasani kurd [pártus/hun/méd]
- kirgiz [hun]
- afgán egy része [pártus/hun]
- Pakisztán egy része [pártus/fehér hun]
- India egy része [fehér hun]
- tamil
- Nepál [magar/hun]
- ujgur [hun]
- Korea [hun]
- Japán [hun]

AFRIKA:
- berber
- etióp egy része [fekete kusita]

AMERIKA:
- indián népek, törzsek (hosszabb, részletesebb és időigényesebb munka kikutatni egyenként)

AUSZTRÁLIA:
- Új-Zéland, Óceánia [MU, maori, sok törzs, méd/magya/hun]

- Nap Hun - 

Egy MAG-ember bárhová megy a világban, hazamegy. Egymásra ismernek az ősnépek. Persze valójában mindenki az Egy Őstőke szőlője, Egy gazda fogadott fel mindannyiunkat. Az elszámolás napja törvényszerűen, feltartóztathatatlanul :) eljön. Az ősnépeknek, akik az áldozat szerepét játszották, nincs mitől félni. De félni már csak azért sem kell valójában senkinek, mert épp a félelem korának van vége. A félelem egy rendszerhiba. A Világegyetem lényege és kódja a szeretet. Ha egy emberi rendszer társadalmilag, vallásilag, szervezetileg, energetikailag nem e kód szerint működik, az a rendszer Univerzális, Kozmikus és Természeti értelemben törvénytelen. Az Univerzális kód: a MAG szerkezete. Ezt hordozza Szent Koronánk is. És a lényeg, hogy ebből mindent ki lehet olvasni, a MAG a legtökéletesebb törvényoszlop, törvénykönyv, tükör.

És a MAG nemcsak győz, hanem dalol. A Föld népeinek egységes ÖSSZEFÜGGÉS rendszerét a MAG-elmélet, és egyedül a MAG-tudat képes helyreállítani. Amint a mag-szik-hám a kozmikus növényi MAG hármas rendszere, ahol a mag, a szik és a hám három különböző, egmást kiegészítő feladatot lát el, úgy a földi emberiség is (azon belül minden faj, minden törzs, minden család és minden egyén is) alapvetően három feladat ellátását osztja önmagán belül: az emberiség három nagy faji csoportja a mag-szik-hám feladatokat látja el. Ennek alapján jött létre a három alapfaj: SÉM-HÁM-JÁFET - HELYETT: MAG-SZIK-HUN. (Szem=Magszem) A fajoknak ez az egyessége, amit az egymáshoz képest való szakosodás és kölcsönös együttműködés jegyében kötöttünk a jelen tér-időre, a történelmi feledés és feledtetés ellenére is megőrződött. Egészen véletlenül. Két helyen. Egyrészt a magyar nyelvben, pontosan a mag szóban és részeiben, a mag-szik-hám szavakban. Másrészt az ősnép-nevekben, amik a vállalt szakrális szerepeket őrzik:
- a méd, magyar, nagar, nazir, maori, maja, amazir... (ezek a mágikus MAG népek), 
- a székely, szikul szaka/sakja, szkíta, skót, szik... (ezek a SZIK népek), 
- és a hun, hunza, kun, kung, kám, kán... (HUN népek). - Lásd a feladatok felosztását itt is, és részletesebben a Gyöngyben, pl. 33-34. kép.
De a MAG gyermekei a sémi, az indiai, görög, meg a latin, a germán, szláv népek is: ezt kéne realizálni, vagyis politikai szinten is manifesztálni. Belenézni a tükörbe, elszámolni, megtisztulni és visszatalálni a MAG tudatába és békéjébe. 

Képzeljük el a Föld Népeit egyetlen ember-MAGként: ezt nevezik a misztikusok ADAM KADMONnak, és ez nem más, mint az Egységes Emberiség. Az ember-MAG mint TEREMTŐ, az Isteni MAG-modell alapján önmagán belül, EGYMAGÁBAN is teljes, betölti lélek, szellem és test feladatait. Ugyanakkor mint TERMTETT, önmagán belül részekre osztódik, a népek egymáshoz képest rész-feladatot vállalnak, hogy az EGYÜTTBEN töltsék be a teljességet. A közös emberi tudatmezőben az Egység-tudat kitörölhetetlen - párezer éves világtörő vírusprogramok sem képesek felülírni az Örök Egy programját - amihez azonban csak a MAGban kódolt beavató út vezethet el: a tudatos szeretet útja, a szellemmel teli és teremtőkész lélek. A magyar népen belüli magyar-szkíta-hun osztás tehát a földi népek alap felosztásának prototípusa: itt kicsiben, sűrűben mutatkozik meg a népek MAG hologramja. A MAGYAR részben RÉSZ-NÉP, de részben a TELJES EGÉSZ EMBERI FAJ MEGJELENÍTŐJE IS, sőt a megjelenítés mágiája által MAGA A TELJES EGÉSZ EMBERI FAJ IS! 

A nyelvészeti, genetikai, régészeti, antropológiai és vallástörténeti kutatások, eredmények és FOLYTONOSSÁG alapján állíthatjuk, hogy a magyar nép MAGA AZ ANYA-NÉP a Földön. Aki maga is anya, az tudhatja, hogy ez nem ugyanaz, mint azt állítani magunkról, hogy kiválasztottak vagyunk. Sőt, az anyaság nemcsak teremtő, tápláló és nevelő szerep, a tűz, a szeretet, az Egység őrzőjének szerepe, a mindig középpontban, MAGban, NULLPONTban maradás biztosítéka, hanem maga a mindig áldozatos Krisztus-sors! Ilyen kozmikus sorsot vállat az elmúlt évezredekben minden MAG nép. Anyának lenni egy ideje nem túl hálás feladat. Valójában azonban mégis a leghálásabb, mert a jó anya SOHA nem felejtkezik el a gyermekeiről és arról az örök, szentségi létmódról, mikor magában hordozta, növelte majd világra hozta teremtményét. Ennek az ősi, érinthetetlen, elvehetetlen és törhetetlen boldogságnak, a népek Áldott Állapotának az emlékezetét őrzik a MAG népek. Csak a MAGra hangolt lelkület, tudat és anyag marad meg az újra és újra megújuló MAG világban.

- Amagdala - 

További ébresztők:
ÁLOMVARÁZS
 
dr. Aradi Éva
Csáji László Koppány
Cserép József

HUN NEMZETISÉG 
Obrusánszky Borbála 
Manuel Palacios
 
Móricz János
dr. Paposi-Jobb Andor 
Rácz Lehel
dr. Simon Péter