12. Alaptétel: VAN egy egész Földet átfogó ősi kultikus hálózat.

 MM

A Mária Magdala Kolostor

Scythopolis [Szkíták városa] a „hatodik századból”. „Megismeritek az IgazsÁgot, és az Igazság szabadokká tesz titeket!” 

Egyiptomi Nag [Mag?] HamMadi - Fülöp evangéliuma: „És a hitvese […] Mária Magdaléna. […] jobban szerette őt bármelyik tanítványnál, és gyakran szájon csókolta.” Így nevezte Magdalát: „az asszony, aki mindent tud.”

Egy kopt nyelven íródott papirusztekercs szerint Jézusnak [Jásznak] felesége lehetett. Egy harvardi történész azonosította azt a 4. századi papirusztöredéket, amelyet Jézus felesége evangéliumának nevez. A szakadt papirusz szövege állítólag a következőképpen hangzik: „Jézus így szólt hozzájuk: A feleségem…”, majd a következő sorban ez olvasható: „tanítványommá fog válni.”

A 12 + 2 [„őspárt”] tükrözi, aKIk ÖSSZPONTosulnak a MAGban. Mint KíGyóTartÓ~OriOn Egymást KI-egészítve! - egymás nélkül nem úgy működnének. Ez az Őslétezés-magerő ismétlődik: Enéh-Nimród, Magdala-Jézus, RiKa-Atilla… csak hármat KI-emelve a sok létezésforma közül. A csillag-lélekpár viszont mindig azonos. Mivel „idő” nincs, minden JELEN, így a Magi Kus KörForgásban [Kezdet és vÉg] ők az örök létezők a FényMag-gyöngyben. Igazából mindig akkor mutatkoznak-térnek vissza, ha az ÉLet előhívja, hogy békét-szeretet-egysÉget hirdessenek, teremtsenek. Így keletkezik a Mágnes Hatás KI-áramlása!

Lásd-érezd így: KI [CHI] GYÓ = Életerő, energia hullám ki-képződése, MEDicina jele, KunDalini az igazi KRISTÁLY BÁBEL [Hét csakRa], mikor a két fél [nő és férfi] egyesül SZER-ELEMBEN szeretkezve. És így teremtődik a MÉH FÉNYMAGJA az ÚJ ÉLET [gyermek]. „Merovingoknak” [valójában Atillának a fia Aladár] ezért is volt a jelképük a méhecske, ami tükrözte az Égi származást, Csillagérzelmet és Tudást. Lásd mint méhkirálynő [Anyai Nép, Anahita-Anyahite, Anyanyelv…]. Nézz rá a méhsejt geometriájára és sokat megtudsz belőle.

„Mer’ én oda való vagyok, ahol az a csillag ragyog, Mer’ én oda való vagyok, hol a fényes csillag ragyog. S mikor megyek hazafelé, nyílik az ég háromfelé, Azért nyílik háromfelé, mer’ én megyek hazafelé. Ragyognak rám a csillagok, mer tudják, hogy itthon vagyok.” - Népdalunk

„Stella Cadit, Tellus tremit, en ego malleus Orbis.” Arany János fordításában: „Csillag esik föld reng: jött éve csudáknak! Ihol én, ihol én pörölye világnak!”

„Népem, ha úgy szeretheted önMAGad, mint én szerettelek, örökké élsz!” - Atilla

„Atilla módfelett szerelmes természetű volt.” - Képes Krónika 1360.

„Jézus nevében élünk akkor is, ha nincs rajtunk Jézus keresztvize. Én keresztény-körösztén(y) vagyok.” Ez a kijelentés, a legenda szerint Atillától származott, aki így felelt a hozzáküldött hittérítőnek, mikor az vallási kérdésekben akart a Hun birodalomban tájékozódni. Atillát Isten azért rendelte, hogy meggyógyítsa azt a világot, amit a hanyatló Róma és Bizánc megsebzett. Nem lesújtani akart, hanem felemelni!

A szívet egy erőteljes, mintegy két és fél méter átmérőjű erőtér övezi. Ez azt jelenti, hogy a szív jóval nagyobb erőteret generál, mint az agy! Egy-két szólás őrzi még magában a rÉgi Igazságot: a „szívem mélyén” tudom, mi az igazság, a „szívem vágya” az, amit szeretnék, és természetesen a „szívemből szólt” az, akivel egyetértek.

„Vala-Ki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.” [János 4:14]

„A Te Szíved Szer-Etet [Ötödik Elem a „KI”: Szer-Elem] kelyhe [Forrása], melynek úgy kell KI-Áradnia, mint az én kezemben lévő korsóból az Élet-vÍZe Árad.” - Gudea Mágus

A lelked legyen igazgyöngy, amely tiszta és hiteles, ilyen az őszinte érzelem, amelyet átszövi az önzetlen szer-elem.

„A legtisztább mágia a szívben lakozik.” - Nora Roberts

Ezért Mágus ÁtLényegÜlés az EGÉSZ! ~ Hollókirály hol Ló Király. A MagDala [Ó Dal] (ᛟ) A HAL ÁLL!

Ősten Áldása kísérje és vezesse Szívünk-lelkünk HarmoniKus (ᛝ) tetteit!

- Nap Hun -

Ébresztők:
Bakos Attila 
Baktai Szeréna

Bíró Lajos 
Gönczi Tamás 
Karaul táltos 
Kati néni 
Lajdi Péter 
Máté Imre 
Terence McKenna