9. Alaptétel: VAN a Világegyetemnek egy Forrástörvénye. 

A MAG-URA rendszer egyrészt a bennünk élő, általunk őrzött, velünk növekedő FÉNYTERMÉSZETŰ ÉLETMAG: a LÉLEK megvalósulása az életben. A MAGság emlékezete és ereje az alapja az egész élő világegyetemnek, és ez a MAG-URA rendszer alapja is. 

Másrészt ez a magyar szellemiség, a SZENT KORONA MŰKÖDÉSI PROGRAMJA: egy ősi ÉS új, egyéni ÉS közös, külső ÉS belső eszmei, fogalmi, és cselekvési program. A MAG-URA program a Nap: a fény: az igazság útja az eredeti 14 csillagképen át a valóságig: az Egy, az egyetemes teljességben való részesülés, az isteni teremtő önvaló felismeréséig. A teljes belső szabadság és külső függetlenség, a tökéletes Égi-Földi bekötés kezdi el működtetni az emberi piramist. 

Harmadrészt a MAG-URA AZ EMBERI PIRAMIS belső szerkezete, amit képesek vagyunk létrehozni a saját életünkön belül éppúgy, mint faji közösségeinkben és egész emberi közösségünkben is. A MAG-URA az ÉLEDŐ ŐSEMLÉKEZET és MEGÚJULÓ VILÁGREND tárháza. Egy ernyő, ami összefogja a Kárpát-medence és a Föld önMAGára ébredését. Egy kozmikus rendszerré váló tudástár, kapcsolattár, és út. Az oldal terve úgy indult, hogy össze kellene foglalni és rendszerezni az eddig elért felismeréseket és feltárt valóságot, aztán ez kiegészült a nélkülözhetetlen MAG-elmélettel, majd a szintén szükségszerű belső úttal. Aztán kiderült, hogy ez az egész egy tökéletes és pontos égi rendszernek felel meg. Végül pedig kiderült, hogy ez maga a piramis-modell, amit nem kőből vagy üvegből kell létrehoznunk, hanem érzésekből, gondolatokból-szavakból és tettekből: lélekből szellemből és testből. Mi vagyunk a piramis!

- Amagdala - 

Ébresztők:
Balogh Béla 

Radu Cinamar
Kisfaludy György 
Valery Uvarov 
Villás Béla
valamint információ és egészség a magasabb-mélyebb élő energiamezőkből: csillaggyerekség, csatornázás, sejtmemóriás gyógyulás